Výzkumné metody

Výzkumy Soukup Vám nabízejí plnou škálu výzkumných metodik, a to jak kvalitativních tak kvantitativních. Nedodáváme pouze data a „holé” výzkumy, ale především odpovědi na otázky, které jsou klíčem k lepšímu plánování, dalšímu rozvoji, větší efektivitě a v případě podniků také k vyššímu zisku. Společně s klientem se vždy snažíme najít takové řešení, které odpovídá jeho potřebám a požadavkům a zároveň respektuje jeho finanční možnosti. Níže uvádíme přehled nabízených metodik sběru dat.

 • reprezentativní ad-hoc šetření
  osobní dotazování
  telefonické dotazování
  on-line dotazování 
 • omnibusové šetření
 • anketa (novinová, poštovní)
 • obsahová analýza médií
 • zúčastněné i nezúčastněné pozorování
 • statistická analýza dat, včetně vícerozměrných statistických metod (regresní analýzy, faktorová analýza, shluková analýza, korespondenční analýza, analýza časových řad a další)
 • data mining

Sběr dat a jeho kvalita má zásadní vliv na spolehlivost získaných informací. Proto dodržujeme 6 zásad pro precizní a spolehlivý sběr dat.

Rádi pro Vás navrhneme řešení, jehož výsledky budou odpovídat Vašim potřebám. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 • Nekloužeme po povrchu. Zajímá nás podstata, vazby a souvislosti.