Proč se můžete na naše výsledky spolehnout?

Sběr dat je u každého výzkumného projektu zásadní. Tuto skutečnost si více než uvědomujeme. Díky našim dlouholetým zkušenostem s vedením projektů různých velikostí máme nastavený systém, který se dlouhodobě ukazuje být spolehlivý a minimalizuje rizika plynoucí z chyb vzniklých v průběhu sběru dat.

Náš systém pro precizní a spolehlivý sběr dat zahrnuje těchto 6 zásad:

  • Před spuštěním sběru dat provádíme pilotáž.
  • Osobně školíme tazatele pro každý projekt. Školení se účastní také project manager, který jednal s klientem o zadání výzkumného projektu. Díky tomu existuje přímá vazba mezi požadavky klienta a prací každého konkrétního tazatele. Je také umožněno přesně zodpovědět otázky, které se v průběhu školení tazatelů mohou vyskytnout. 
  • Osobně vedeme tazatele a dennodenně jejich práci kontrolujeme, poskytujeme jim zpětnou vazbu a víme o každém detailu, který se v průběhu sběru dat řeší. 
  • Systém motivace tazatelů vede k efektivní a zároveň vysoce spolehlivé práci, kterou tito zkušení lidé odvádějí. 
  • Provádíme zpětnou kontrolu minimálně 20% respondentů. 
  • V oblasti sběru dat dodržujeme standardy SIMAR.

Chcete-li se o naší práci dozvědět více, kontaktujte nás.