Individuální hloubkové rozhovory

INDIVIDUÁLNÍ HLOUBKOVÝ ROZHOVOR (in-depth interview – IDI) představuje druhou nejčastěji využívanou metodu kvalitativního výzkumu. Kvalifikovaný tazatel vede rozhovor s respondentem podle určitého schématu, předem sestaveného ve spolupráci se zadavatelem (stejně jako u scénáře pro FGD). Pomocí co nejvolnějších, ale tématicky předem vymezených asociací, zjišťuje skupinově specifické relevantní obsahy, které lze najít na všech úrovních vědomí.

Tato metoda je vhodná pro analýzy v oblasti financí, zdravotní péče a v jiných oblastech, kde by jinak respondent mohl mít zábrany hovořit o svých záležitostech veřejně. Využívá se také v šetřeních, kde by bylo obtížné shromáždit kvalitní respondenty v určitou hodinu na jedno místo, např. top manažery, vysoké úředníky, malé obchodníky apod.

In-depth interview trvá obvykle 1 hodinu. Výhodou této metody je možnost širšího územního pokrytí. Doporučujeme provést minimálně 12 IDI pro jeden zkoumaný segment trhu.

Pro zaslání dalších informací či nezávazné poptávky využijte náš kontaktní formulář.

Zpět na Výzkumné metody.