Expertní rozhovory

Expertní rozhovory jsou cca 40ti minutové strukturované hloubkové rozhovory s lidmi, kteří se v určité oblasti pohybují řadu let, dokáží sdělit své zkušenosti a odborně zodpovědět otázky, které zadavatel výzkumu má. Tito lidé jsou zdrojem cenných rad, dokáží odhalit souvislosti, které žádný jiný výzkum mnohdy nezjistí, mohou varovat před chybami, kterých je možné se dopustit a dát doporučení, která jsou založena na jejich letitých zkušenostech.

Expertem mohou být například:

 • představitelé institucí působících v dané oblasti
 • pracovníci ministerstev, profesních komor, nezávislých organizací
 • vrcholoví manažeři
 • klíčoví zákazníci
 • klíčoví dodavatelé
 • zkušení obchodní zástupci
 • významní prodejci

a další.

Tématy expertních rozhovorů bývají obvykle:

 • kdo jsou klíčoví hráči na trhu, jak je expert vnímá, jak jsou vnímaní v oboru
 • jaké značky/dodavatele experti znají
 • jak experti vnímají Vaši společnost a Vaše produkty
 • jak jsou vnímány konkurenční společnosti a jejich produkty
 • jak trh funguje, kde jsou hlavní bariéry, kde expert vnímá příležitosti
 • jaké aspekty jsou při výběru dodavatele nejdůležitější
 • jakou roli hraje cena a jakou ostatní kriteria
 • jak probíhají výběrová řízení na dodavatele, resp. jak jsou dodavatelé vybírání
 • konkrétní doporučení, co byste měli podniknout, abyste byli úspěšnější, a jakých chyb byste se měli vyvarovat

a další.  

Expertní rozhovory jsou ideální pro zkoumání B2B trhů. Firemní zákazníci jsou v mnoha aspektech odlišní od konečných spotřebitelů, trhy jsou zde podstatně koncentrovanější, výběrová řízení probíhají odlišně od nákupního rozhodování spotřebitelů… Expertní rozhovory mohou pomoci nastavit prodejní a marketingové strategie tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu.

Jak expertní rozhovory děláme?

 • s klientem podrobně prodiskutujeme jeho potřeby a očekávání
 • navrhneme mix respondentů, který nejlépe odpovídá potřebám klienta
 • vypracujeme strukturu rozhovoru, kterou následně s klientem odsouhlasíme
 • provedeme osobní nebo telefonické rozhovory v délce cca 40 minut
 • rozhovory podrobně přepíšeme
 • provedeme analýzu získaných informací
 • vyvodíme závěry a doporučení
 • s klientem podrobně prodiskutujeme průběh rozhovorů a závěry, které ze získaných informací plynou

 V přápadě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na Výzkumné metody.