Etnografické metody

ETNOGRAFICKÉ METODY zpřesňují analýzu dlouhodobých spotřebitelských návyků. Jedná se o méně uvědomované spotřebitelské návyky a stereotypy v oblasti životního stylu, které respondenti mohou považovat za tak samozřejmé, že jejich identifikaci přispějí až záznamy a následná diskuse.

Respondenti vyplňují po určitou dobu před rozhovorem formuláře (deníky) s tématy podle zadání. Při sledování spotřebitelského chování v oblasti potravin, nápojů a drogistického zboží se využívá dlouhodobého pozorování (řádově měsíce a roky), které může přinést důležité poznatky ve změnách trendů, a to ve vazbě na různé demografické činitele.

Pro zaslání dalších informací či nezávazné poptávky využijte náš kontaktní formulář.

Zpět na Výzkumné metody.