Regionální rozvoj

Sociologický výzkum a demografická analýza představují nezbytné podklady pro tvorbu a aktualizaci strategických rozvojových plánů, pro komunitní plánování sociálních služeb, ale i pro další činnosti jako např. přestavba náměstí, budování veřejných prostranství atd.

Jsme si vědomi nutnosti praktické využitelnosti našich studií. Proto se vždy velmi podrobně seznamujeme se situací v obci či regionu a s řešenými problémy. Tento vhled do problematiky nám umožňuje zjištěné výsledky zasazovat do souvislostí a nabízet možné způsoby řešení.

Díky několikaleté zkušenosti našich výzkumných pracovníků Vám můžeme nabídnout mimo jiné následující řešení:

a další.

Spolu s našimi partnerskými organizacemi poskytujeme služby tvorby strategických plánů rozvoje či financování projektů s fondů EU.
Rádi pro Vás navrhneme řešení, jehož výsledky budou odpovídat Vašim potřebám. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

  • Analýza potřeb je nezbytná jak pro strategické řízení obce, komunitní plánování tak pro čerpání dotací.