Osobní sběr dat

Osobní dotazování provádí vyškolení tazatelé pod přímou kontrolou projekt manažera. Své tazatele pečlivě školíme a důsledně kontrolujeme jejich práci.

Důležitou podmínkou reprezentativního šetření je náhodný výběr respondentů. K tomu využíváme metodu tzv. náhodné procházky. Tazatel dostane na starost určitou lokalitu, ve které se řídí předem definovanými podmínkami (např. na další křižovatce zaboč doprava a vyber druhý dům po levé straně).

Mezi hlavní výhody osobního dotazování patří:

  • reprezentativnost (při metodě náhodné procházky)
  • větší rozsah dotazníku
  • možnost přesvědčit se o osobě respondenta (zda se nevydává za někoho jiného)
  • možnost složitějšího dotazníku
  • možnost využití grafických prvků

Mezi nevýhody osobního dotazování patří:

  • časová náročnost
  • finanční náročnost
  • většinou se nehodí pro B2B výzkumy.

Zpět na Výzkumné metody.