Průzkum trhu

Průzkum trhu je jednou z našich stěžejních činností. Díky několikaletým zkušenostem Vám můžeme nabídnout řešení šité na míru a navrhnout pro Vás metodiky, které budou odpovídat Vašim potřebám. Naše výzkumné služby dělíme do dvou oblastí: Výzkum trhu a Výzkum v reklamě.

 • Komplexní průzkum trhu pro strategický marketing
  Vám přinese informace o velikosti trhu, tržním podílu Vaší společnosti a Vašich konkurentů, o potřebách klientů či image Vaší značky. Součástí výstupu je identifikace tržních příležitostí a doporučení pro Vaši obchodní a marketingovou strategii.
 • Průzkum spokojenosti zákazníků:
  Získání nových zákazníků bývá obvykle mnohonásobně dražší než udržení si zákazníků stávajících. Stávající klienti představují pro firmu významný potenciál. Díky průzkumu spokojenosti zákazníků zjistíte, jak jsou Vaši klienti s Vámi spokojeni, s čím konkrétně jsou spokojeni a s čím naopak nespokojeni. Výsledkem je nejen plastický obraz spokojenosti a případných výtek, ale především eliminace rizika odchodu zákazníka ke konkurenci.
 • Segmentace zákazníků
  rozdělí zákazníky do skupin podle specifických charakteristik a potřeb. Pomůžeme Vám určit nejatraktivnější segmenty trhu a doporučíme, jak je nelépe oslovit.
 • Psychologická analýza spotřebitelského chování cílové skupiny
  Vám pomůže zjistit potřeby, hodnoty a postoje zákazníků. Identifikuje životní styl, spotřebitelské zvyklosti a motivy pro rozhodování. Výstupy focus group slouží jako podklady pro strategii a zároveň také jako podklady pro plánování kampaně.
 • Testování designu obalů, letáků, časopisů
  je zaměřeno na testování kreativních konceptů. Nechte ohodnotit grafiku a texty Vaší cílovou skupinou. Získáte konkrétní doporučení pro úpravu před tím, než výrobek pustíte s vysokými náklady do světa.
 • Výzkum účinnosti reklamních kampaní
  Vám poslouží pro řízení kampaní. Nejdříve otestujeme kreativní návrhy a navrhneme případné úpravy. Poté statisticky vyhodnotíme účinnost kampaně (pretest, on-air, post-test). Námi dodané informace Vám poslouží k větší efektivnosti a dosáhnutí plánovaných cílů.
 • Individuální ad-hoc řešení. Jsme schopni Vám navrhnout a provést jakýkoliv marketingový průzkum trhu.

Marketingový průzkum trhu zpracovaný agenturou Výzkumy Soukup Vám:

 • poskytne zásadní informace o trhu,
 • dá podklady pro rozhodování,
 • odhalí potřeby zákazníků,
 • přinese informace o konkurenci,
 • umožní lepší zacílení obchodních strategií,
 • přinese podklady pro efektivnější plánování marketingových kampaní.

Rádi pro Vás navrhneme řešení, jehož výsledky budou odpovídat Vašim potřebám. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

 • Strategický marketing založený na spolehlivém průzkumu bude motorem pro další růst Vaší společnosti.