Ostatní kvalitativní metody

Společnost Výzkumy Soukup Vám v rámci kvalitativního výzkumu může nabídnout i specifické psychologické metody a pozorování.

SPECIFICKÉ PSYCHOLOGICKÉ METODY podporují pochopení skutečného mínění respondentů a jejich postojů. Jedná se např. o volné a řízené asociace, koláže, analogie, personifikace a další projektivní a přiřazovací techniky, některé aplikace jsou známé např. pod označením brand party, balón, trezor, bublinový test, fyziognomický test apod.

POZOROVÁNÍ je důležitým zdrojem poznatků, především v oblasti analýz rozhodovacího procesu ve spotřebitelském chování. K jejich interpretaci je možno přistoupit až po rozhovoru s respondenty, v němž si tazatel ověří důvody pozorovaných jevů a chování. K vyhodnocení se někdy využívá záznam na kameru.

Pro zaslání dalších informací či nezávazné poptávky využijte náš kontaktní formulář.

Zpět na Výzkumné metody.