Úvod

Výzkum trhu, marketingový průzkum a sociologický výzkum jsou oblasti, kterým se s profesionálním přístupem věnujeme již několik let. Na rozdíl od mnoha jiných výzkumných agentur se pohybujeme na rozhraní výzkumné činnosti a strategického poradenství. Individuální přístup a personální zajištění nám umožňuje nabídnout klientům kvalitní služby jak v oblasti výzkumu trhu tak sociologického výzkumu.

V oblasti marketingového výzkumu trhu realizujeme především komplexní průzkum trhu, výzkum značky, pretesty a evaluaci marketingových kampaní. Využíváme jak kvalitativní (focus group,hloubkové rozhovory, etnografické metody) tak kvantitativní metody (osobní, telefonický a on-line sběr dat).

V rámci sociologického výzkumu nabízíme především sociodemografické studie, zjištování potřeb mezi občany a tvorbu podkladů pro strategické rozvojové plány a komunitní plánování sociálních služeb. Spolu s partnery nabízíme i samotnou tvorbu těchto plánů a dotační poradenství.

Díky několikaleté praxi v sociologickém a marketingovém výzkumu trhu můžeme s čistým svědomím říci, že dodáváme výsledky, na které se klient může spolehnout.

  • Jaké mají potřeby? Jaké mají hodnoty a postoje? Jaké je jejich nákupní chování? A jak jej lze ovlivnit?