Focus group

SKUPINOVÁ DISKUSE (focus group discussion – FGD) představuje běžnou formu kvalitativního výzkumu, osvědčenou a metodologicky zdokonalovanou desítkami let používání. Focus group je profesionálně moderovaná diskuse, v níž 8 – 10 respondentů vyjadřuje své vlastní názory, postoje, nápady, postřehy a náměty k jednotlivým dílčím tématům podle předem připraveného diskusního scénáře.

Dynamika malé skupiny osob zesiluje emoční prožívání, podporuje asociace a vnímání souvislostí a ve výsledku zvýrazňuje důležité charakteristiky zkoumaných jevů. Vhodná je např. pro analýzu komunikace, image a spotřebitelského chování.

Standardní focus group trvá asi 1,5 až 2 hodiny. Pokud je téma šetření rozsáhlé, může se diskuse prodloužit a v tom případě bývá vhodné zařadit krátkou přestávku.

Pro každý zkoumaný segment trhu jsou třeba minimálně 2 FGD, aby byla zajištěna kontrola a rovnováha poznatků.

Pro zaslání dalších informací či nezávazné poptávky využijte náš kontaktní formulář.

Zpět na Výzkumné metody.