Mapování a plánování sociálních služeb

S ohledem na demografické stárnutí nabývají sociální služby na významu. V příštích 15 letech se prakticky zdvojnásobí počet osob, kteří budou potřebovat pomoc při sebeobsluze. Ale bohužel nikdy nebude nadbytek peněz, aby bylo možné pokrýt úplně všechny potřeby. Z tohoto důvodu je nezbytné sociální služby plánovat a vzájemně koordinovat, aby prostředky byly využity efektivně a občanům skutečně pomáhaly.

V rámci mapování a plánování sociálních služeb Vám můžeme nabídnout:

  • Demografická studie s prognózou budoucího vývoje
  • Normativy sociálních služeb – odhad potřebných kapacit jednotlivých druhů sociálních služeb pro konkrétní území
  • Průzkum mezi poskytovateli sociálních služeb
  • Průzkum mezi uživateli a potencionálními uživateli sociálních služeb
  • Průzkum mezi zástupci obcí
  • Finanční analýzu sociálních služeb

Vždy navrhujeme takové řešení, které je optimální z hlediska potřebnosti, relevantnosti a dostupnosti požadovaných informací.

V případě zájmu s Vámi rádi prodiskutujeme nejvhodnější možnosti.