Demografická studie a demografická prognóza

Demografická studie spolu s demografickou prognózou vývoje věkové struktury obyvatel slouží zejména jako podklad pro plánování kapacit a dostupnosti veřejných služeb. Jedná se především o oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb. Demografickou studii lze využít i při plánování dopravy, občanské vybavenosti, trávení volného času a podobně.

Obsahově lze demografickou studii rozdělit na čtyři části:
1. Analýza současného stavu obyvatelstva
2. Analýza demografických procesů v minulosti (především porodnost, úmrtnost, migrace)
3. Demografická prognóza budoucího počtu obyvatel dle 3 variant (nízká, střední, vysoká)
4. Plánování potřebných kapacit MŠ, ZŠ, zdravotnictví, sociálních služeb v návaznosti na budoucí vývoj

Demografická studie Vám dá podklady pro plánování kapacit mateřských škol, základních škol, sociálních služeb či zdravotnictví. Demografickou prognózu realizujeme ve třech variantách v návaznosti na hlavní věkové skupiny:

  • děti ve věku 2 let (dětské skupiny a mateřské školy)
  • děti ve věku 3-5 let (mateřské školy)
  • děti ve věku 6 let (nástup do první třídy základní školy)
  • děti ve věku 11 let (přestup na druhý stupeň základní školy)
  • děti ve věku 6-10 let (první stupeň základní školy)
  • děti ve věku 11-14 let (druhý stupeň základní školy)
  • mládež ve věku 15-26 let
  • senioři ve věku 65-79 let (poptávka po terénních a ambulantních sociálních službách)
  • senioři nad 80 let (poptávka po pobytových sociálních službách)

Demografickou studii zpracováváme jak pro jednotlivá města či obce, tak i pro svazky obcí (např. za účelem svazkové školy či plánování sociálních služeb pro MAS). Nejsme limitovaní členěním na POÚ či ORP. Území společně se zadavatelem vydefinujeme vždy podle přirozené spádovosti a logiky. V případě Prahy můžeme provést prognózu jak pro jednotlivé městské části, tak i pro lokality v rámci MČ.

Standardní doba zpracování demografické studie je dva měsíce. V případě potřeby je možné dohodnout individuální termín

A stále nás to baví. Díky tolika projektům máme pravděpodobně nejrozsáhlejší zkušenosti s demografickými prognózami na regionální úrovni v ČR. A hlavně nás těší, že se k nám zadavatelé opakovaně vrací

Demografické studie zpracováváme přehledně a srozumitelně. Stáhněte si vzorovou demografickou studii a posuďte sami.

Zájem o ukázku demografické studie